Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Faqja zyrtare e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës
 

1Mirë se vini në faqen zyrtare të internetit të Prokurimit Publik të Kosovës e cila është e krijuar si Portal i Prokurimit Publik në të cilën do të gjinden të gjitha informacionet relevante që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik në Kosovë.
KRPP sipas Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës Nr.04/L-042, është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë, dhe i ushtron funksionet që i ipen nga ky ligj.

Njëra ndër funksionet që i janë dhënë KRPP-së me ligj është që të krijojë dhe mirëmbajë faqen informative në internet që i ofron publikut qasje të pakufizuar për të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me prokurimin publik në Kosovë
.

 
   
 
Ligji për Prokurim Publik 

Trajnimet - Materjalet trajnuese

Manualet me çmimet referente

DRAFT-Strategjia Kombetare e Prokurimit Publik

Legjislacioni Dytësor - Draft                        

Legjislacioni Dytësor - Draft 


Arkiva e Informatave ...

Raporti i matjes se performances 2014
Raporti i matjes se performances 2015

PKEK – Raport i Monitorimit te Kosoves (KK) 
                        
PKEK Raport i Monitorimit te Kosoves (LPP/LFT)
                        
PKEK Matrica e perputhshmerise me standardet nderkombtare (LKK)

Safet Hoxha, Kryetari i KRPP-se - Intervist RTK-se                       
                                               
Arkiva e lajmeve...


Raporti 2013


Raporti 2012


Raporti 2011


Raporti 2010


Raportet tjera