Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Faqja zyrtare e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës
 

1Mirë se vini në faqen zyrtare të internetit të Prokurimit Publik të Kosovës e cila është e krijuar si Portal i Prokurimit Publik në të cilën do të gjinden të gjitha informacionet relevante që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik në Kosovë.
KRPP sipas Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës Nr.04/L-042, është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë, dhe i ushtron funksionet që i ipen nga ky ligj.

Njëra ndër funksionet që i janë dhënë KRPP-së me ligj është që të krijojë dhe mirëmbajë faqen informative në internet që i ofron publikut qasje të pakufizuar për të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me prokurimin publik në Kosovë
.

 
   
 
Ligji për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 

Legjislacioni Dytësor - DRAFT Udhezues Administrativ 


Informacione për Autoritetet Kontraktuese

Pyetje të shpeshta

Përkufizime sipas Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës

Arkiva e Informatave ...

 
Safet Hoxha, Kryetari i KRPP-se - Intervist RTK-se                       

PECK Raporti i Vleresimit Kunder Korrupsionit – Cikli i pare : 

Konferencë me gazetarë për luftën kundër korrupcionit në prokurimin publik

Konferencë përmbyllëse- Përkrahje në Reformën e Prokurimit Publik në Kosovë, Arritjet dhe perspektivat

Në Prishtinë përfundoj Konferenca mbi prokurimin publik

Arkiva e lajmeve...


Raporti 2013


Raporti 2012


Raporti 2011


Raporti 2010


Raportet tjera