Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Publikimi i Ofertave për shitjen e Aseteve dhe Njoftimit për dhënie të kontratës

Autoriteti Kontraktues Lloji i Shitjes Nr. Ref. Emri i Kontratës Data e publikimit Data e skadimit
Policia e Kosoves Njoftim per dhenje 214-14-001 shitja e veturave 16.04.2014 26.04.2014 
KK Podujeve Njoftim per dhenje 14-601-23188 shitja e mases drusore 14.04.2014 24.04.2014 
KK Hani i Elezit NJoftim per dhenje 001-14 shitja e automjeteve 07.04.2014 17.04.2014 
AAPSK Ftese per ofertim AAPSK-14-001-001-DHO Dhenja me qira e hapesires 04.04.2014 21.04.2014 
KK Kacanik Njoftim per ankand publik KA652-014-013-221 shitja e asortimenteve drusore 02.04.2014 17.04.2014 
KK Novoberde Njoftim per ankand publik NB654-014-002 shitja e mases drusore 02.04.2014 17.04.2014 
KK Peje Njoftim per dhenje 635-14-004 shitja e automjeteve 27.03.2014 06.04.2014 
KK Peje Njoftim per ankand publik 635-14-011-DHQ Dhenje me qira 26.03.2014 14.04.2014 
KK Kacanik Ftese per ofertim 16-8106-14 Shitja e aseteve-materjalit ndertimor 26.03.2014 10.04.2014 
Dogana e Kosoves Njoftim per anulim 12-2014 Shitja e aseteve 26.03.2014 05.04.2014 
Policia e Kosoves Njoftim per ankand publik- rishpallje 214-14-001 Shitja e veturave 26.03.2014 10.04.2014 
KK Podujeve Njoftim per ankand publik 14-601-23188 Shitja e mases drusore 19.03.2014 28.03.2014 
KK Peje Ftese per ofertim 635-014-004 Shitje te automjeteve 18.03.2014 25.03.2014 
KK Mitrovice Njoftim per ankand publik- rishpallje 642-14-006 Dhenja me qira 18.03.2014 27.03.2014 
KK Hani i Elezit Ftese per ankand publik 001-2014 Shitja e automjetev zyrtare 18.03.2014 31.03.2014 
Policia e Kosoves Njoftim per dhenje 214-14-001 Shita e veturave 12.03.2014 22.03.2014 
KK Mitrovica Njoftim per ankand publik  642/14/006DHQ Dhenja e thertores  ne shfrytzim me qira 03.03.2014 12.03.2014 
KK Podujeve Noftim per dhenje 14-601-6200 Shita e mases drusore 27.02.2014 08.03.2014 
KK Drenas Njoftim per dhenje 611-002-2014 Shitja e dritareve te demtuara 27.02.2014 08.03.2014 
Policia e Kosoves Njoftim per ankand publik 214-14-001 Shita e veturave 21.02.2014 10.03.2014 
Dogana e Kosoves Ftese per ofertim 12-2014 Shita e aseteve-veturave te Doganes se Kosoves 21.02.2014 13.03.2014 
KK Novo Brdo Njoftim per anulim NB-654-001-2014 Shita e mases drusore 18.02.2014 28.02.2014 
KK Viti Njoftim per dhenje 657-14-001 Dhenja ne shfrytezim e parkingjeve ne qytetin e Vitise  13.02.2014 23.02.2014 
KK Istog Njoftim per dhenje 633-014-000-221 Shita e aseteve-veturave dhe te mjeteve tjera motorike 11.02.2014 21.02.2014
KK Podujeve Noftim per ankand publik- rishpallje 14-601-6200 Shita e mases drusore 11.02.2014 20.02.2014 
KK Podujeve Njoftim anulimi 14-601-6200 Shita e mases drusore 11.02.2014 21.02.2014 
Aeroporti Nderkombetar i Prishtines Njoftim anulimi ANP-SHA-14-001 Shita e aseteve te paperdorshme 11.02.2014 21.02.2014 
KK Drenas Njoftim per ankand publik 611-002-2014 Shitja e dritareve te demtuara ne QKMF 07.02.2014 19.02.2014 
KK Lipjan NJoftim per ankand publik 4-400-1941 Shitja e bagtis nga shkolla Adem Gllavica 31.01.2014 07.02.2014 
KK Viti NJoftim per ankand publik 657-14-001 Dhenja ne shfrytezim e parkingjeve ne qytetin e Vitise  30.01.2014 10.02.2014 
KK Novo Brdo NJoftim per ankand publik NB-654-001-2014 Shita e mases drusore 30.01.2014 13.02.2014 
KK Podujeve NJoftim per ankand publik 14-601-6200 Shita e mases drusore 29.01.2014 07.02.2014 
KRM Ekoregjioni Njoftim per dhenje ER-14-001 Shita e automjeteve jashte perdorimit dhe hekurishte 28.01.2014 08.02.2014 
Aeroporti Nderkombetar i Prishtines Njoftim anulimi ANP-SHA-14-001 Shita e aseteve te paperdorshme 28.01.2014 08.02.2014 
Aeroporti Nderkombetar i Prishtines Ftese per ofertim ANP-SHA-14-001 Shita e aseteve te paperdorshme 27.01.2014 10.02.2014 
KK Istog Ftese per ofertim 633-014-000-221 Shita e aseteve-veturave dhe te mjeteve tjera motorike 23.01.2014 07.02.2014 
KK Drenas Njoftim per dhenje 611-003-2013 Shita e veturave te amortizuara 21.01.2014 31.01.2014 
KRM Ekoregjioni Njoftim per ankand publik ER-14-001 Shitja e automjeteve jashte perdorimit dhe hekurishte 20.01.2014 27.01.2014
KK Drenas Njoftim per dhenje 611-003-2013 Shitja e mases drusore te kkonfiskuara 13.01.2014 23.01.2014 
KK Drenas Njoftim per ankadn publik 611-001-2014  Shitja e tri veturave te amortizuara  06.01.2014  17.01.2014
KK Drenas Njoftim per ankand publik- Shtyrje afatit  611-003-2013 Shitja e mases drusore te konfiskuara- bungu 06.01.2014 08.01.2014

Publikimi i Ofertave për shitjen e Aseteve dhe Njoftimit për dhënie të kontratës per vitin 2013, 2012