Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
KK RanillugNjoftim per dhenie kontrate RAN661/17/001/236 Shitja e masës drurore 15-Aug-2017 25-Aug-2017 3
KK KamenicëNjoftim per shitje te aseteve KM653-017-002 SHITJA E ASETEVE JASHT PERDORIMIT(AUTOMJETEVE DHE MATERIALIT TJETER) 15-Aug-2017 28-Aug-2017 6
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate VI657-2017-004 DHËNJA NË SHFRYTZIM E LOKALIT AFARIST (Rruga Adem Jashari, prej 132.51 m² ) 15-Aug-2017 25-Aug-2017 3
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate 657-2017-003 DHËNJA NË SHFRYTZIM TË PARKINGJEVE PUBLIKE NË QYTETIN E VITISË 10-Aug-2017 18-Aug-2017
KK KlinëNjoftim per anulim te shitjes 634/17/003/DBFP DHENJA NE SHFRYTEZIM – MENAGJIM TE BIFESE NE OBJEKTIN E KOMUNES 10-Aug-2017 20-Aug-2017
KK Novo BërdNjoftim per shitje te aseteve NB 654 017 001 AP Masës drusore të pa prerë në njësim menaxhuese Novobërdë - Kodra e Madhe ,me lloj te trajtimit Rrallime 10-Aug-2017 23-Aug-2017 1
KK FerizajNjoftim per shitje te aseteve 656-17-106-AP SHITJE TË (trungjeve pyjore dhe asortimenteve drusore) 01-Aug-2017 17-Aug-2017
Spitali Regjional GjakovëNjoftim per shitje te aseteve 70020/17/014/AP blerje të [materialeve jashtë përdorimit (alumin, hekur,qelik etj)sipas kërkesave të AK-së] 01-Aug-2017 17-Aug-2017
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per dhenie kontrate 001-TR/2017 “Shitja e mbeturinave metalike Skrap” 28-Jul-2017 07-Aug-2017
KK RanillugNjoftim per shitje te aseteve RAN661/17/001/236 Shitja e masës drurore 28-Jul-2017 07-Aug-2017
KK GjilanNjoftim per dhenie kontrate GL 651 – 17 - 02 Shitja e masës drusore të pa prera 24-Jul-2017 03-Aug-2017
KK VitiNjoftim per shitje te aseteve 657-2017-003 DHËNJA NË SHFRYTZIM TË PARKINGJEVE PUBLIKE NË QYTETIN E VITISË 24-Jul-2017 31-Jul-2017
Kompania Rajonale e Ujesjellesit “ RADONIQI” Sh.A./ GjakovëNjoftim per shitje te aseteve KRURGJA 017 001 AN Shitja e aseteve te demoluara ne Objektin e Drejtorise dhe pjese tjera jashte funksionit(Vetura,kamion dhe pjese fazonike) 19-Jul-2017 28-Jul-2017
KK Novo BërdNjoftim per anulim te shitjes NB 654 2017 001 AP Shitea e aasës drusore të pa prerë në njësim menaxhuese Novobërdë - Kodra e Madhe ,me lloj te trajtimit Rrallime 14-Jul-2017 24-Jul-2017
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate Vi 6 5 7 2017 0 0 2 DHËNJA NË SHFRYTZIM E LOKALIT AFARIST (OBJEKTI I PARTIVE POLITIKE) 14-Jul-2017 21-Jul-2017
KK KlinëNjoftim per shitje te aseteve 634/17/003/DBFP LOKALI NE SIPRFAQE PREJ 115 M2 – VENDENDODHJA – BODRUMI I OBJEKTIT TE KOMUNES 07-Jul-2017 17-Jul-2017
KK PodujevëNjoftim per dhenie kontrate 14-370-01-0033111-17 Shitja e masës drusore (në këmb) në ngastrën pyjore në Murgull – Bellasicë dhe Popovë - Llapashticë 07-Jul-2017 17-Jul-2017
KK PodujevëNjoftim per shitje te aseteve 14-370-01-0043749-17 shitjen e masës drusore të konfiskuara e deponuar në Peran 07-Jul-2017 17-Jul-2017
KK GjilanNjoftim per dhenie kontrate GL 651 - 17 - 01 Shitja e viqave dhe lopëve 07-Jul-2017 17-Jul-2017
Posta e Kosovës SH.ANjoftim per anulim te shitjes PK 17 001 Shitja e shtypsave, fotokopjuesve dhe FAXËVE 07-Jul-2017 17-Jul-2017
Posta e Kosovës SH.ANjoftim per shitje te aseteve PK-17-001 Shitja e shtypsave, fotokopjuesve dhe FAXËVE-Ritender 07-Jul-2017 20-Jul-2017
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësNjoftim per shitje te aseteve 001-TR/2017 “Shitja e mbeturinave metalike Skrap” 07-Jul-2017 21-Jul-2017
Administrata Tatimore e KosovësNjoftim per anulim te shitjes 11600 17 001 Shitja e letrës (jashtë përdorimit) sipas kërkesave të AK-së, pjesa e parë dhe pjesa dytë 29-Jun-2017 06-Jul-2017
Administrata Tatimore e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 11600/17/002 Shitja e rezervuarit jashtë përdorimit sipas kërkesave të AK-së, pjesa e parë 29-Jun-2017 02-Jul-2017
KK Novo BërdNjoftim per dhenie kontrate NB 654 17 003AP Shitja e Masës drusore të pa prerë në njësim menaxhuese Novobërdë - ngastra 42 27-Jun-2017 07-Jul-2017
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014