Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:
I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Lloji i shitjes:
Data e publikimit:      Deri më: 
Data e skadimit:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesLloji i shitjesNr. i referencestTitulliData e publikimitData e skadimitDitët e mbetura
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim per dhenie kontrate PAS-17-001 Shitjen e Skrapit 20-Oct-2017 30-Oct-2017 6
AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËSNjoftim per shitje te aseteve 329-17-01-SHA ‘Heqja/Shitja e Aseteve të Zhvlerësuara dhe të Dëmtuara’ Verejtje: Ky njoftim eshte publikuar me heret me gabim ne daten e hapjes se ofertave, per kete arsye eshte publikuar prap. 20-Oct-2017 31-Oct-2017 7
AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËSNjoftim per shitje te aseteve 329-17-01-SHA Shitja e Aseteve të Zhvlerësuara dhe të Dëmtuara’ 20-Oct-2017 30-Oct-2017 6
Spitali Regjional GjakovëNjoftim per shitje te aseteve 70020/17/014/AP shitjen e [materialeve jashtë përdorimit (alumin,hekur,çelik etj)] 16-Oct-2017 26-Oct-2017 2
KK VushtrriNjoftim per dhenie kontrate 644 – 2017 – 001 Shitja e Masës drunore të Konfiskuara në sasi prej 112,08m³ 16-Oct-2017 26-Oct-2017 2
KK KamenicëNjoftim per dhenie kontrate 653-17-003 Shitja e asortimentit drusorë në pyje 16-Oct-2017 26-Oct-2017 2
KK ShtërpcëNjoftim per dhenie kontrate 655/17/028/2017 Shitja e sortimenteve drunore për drejtorinë nr.56 dhe 57 reonin pyjor- ekonomik “Sushiq: G.J. “Pyjet e Vërbeshticës-Kashtanjevës”. 12-Oct-2017 22-Oct-2017
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 14-400-53490 shitjen e mases drunore të cilat gjenden ne v.q.Lugu i Kukës ne teren te Gadimes ngastra nr:114 06-Oct-2017 16-Oct-2017
KK VitiNjoftim per shitje te aseteve VI657-2017-005 Shitjen e drunjeve ne pyll (të paprera) 06-Oct-2017 16-Oct-2017
KK LipjanNjoftim per shitje te aseteve 14-400-53490 shitjen e mases drunore te pa prera 06-Oct-2017 12-Oct-2017
NPL STACIONI AUTOBUSEVE NE PEJËNjoftim per dhenie kontrate STA-PEJË 2017 001 SH-A Shitja e Autobusëve të dalë nga funksioni” 06-Oct-2017 16-Oct-2017
KK MitrovicëNjoftim per shitje te aseteve 642/17/047//SHT DZ Autoriteti kontraktues ka për qëllim shitjen e [Dru ZJARRI] 29-Sep-2017 04-Oct-2017
KK VitiNjoftim per dhenie kontrate VI657-2017-004 Dhënja ne shfrytzim e lokalit afarist në objektin e partive politike në në rrugën “Adem Jashari” 29-Sep-2017 08-Oct-2017
Spitali Regjional GjakovëNjoftim per anulim te shitjes 70020 17 014 AP Rishpallje-Shitja e materialeve jashtë përdorimit (alumin, hekur,qelik etj) sipas kërkesave të AK-së 29-Sep-2017 08-Oct-2017
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim per shitje te aseteve PAS/17/001 shitjen e SKRAP-it 29-Sep-2017 11-Oct-2017
Posta e Kosovës SH.ANjoftim per dhenie kontrate PK-17-002 Shitja e Automjeteve dhe Motoçikletave të përdorura të Postës së Kosovës-sh.a 29-Sep-2017 08-Oct-2017
Policia e KosovësNjoftim per dhenie kontrate 214/17/001 SHITJA E SKRAP-IT 27-Sep-2017 07-Oct-2017
KK IstogNjoftim per dhenie kontrate 633 17 071 221 "SHITJA E ASORTIMENTEVE DRUSORE SIPAS PLANIT OPERATIV" 25-Sep-2017 05-Oct-2017
NQ Termokos sh.a.Njoftim per shitje te aseteve TER-17-016-SH Automjeteve jashtë përdorimit 25-Sep-2017 11-Oct-2017
KK KlinëNjoftim per dhenie kontrate 634/17/003/DBFP DHENJE NE ME QERA E BIFESE NE OBJEKTIN E KOMUNES PER PERIUDHEN 10 VJEQARE , KUNDREJT KUSHTEVE DHE OBLIGIMEVE NGA ANKANDI PUBLIK NR. 634/17/003/DBFP te dates 23.08.2017 25-Sep-2017 02-Oct-2017
KK KamenicëNjoftim per shitje te aseteve 653-17-003 Të asortimentit drusor në Pyje 25-Sep-2017 05-Oct-2017
Zyra e KryeministritNjoftim per anulim te shitjes ZK 104 SHO 001 2017 Ftesë për Ofertim për Shitje“Inventarit zyrtar dhe pajisjeve të ndryshme të TI-së jashtë përdorimit ” 25-Sep-2017 05-Oct-2017
KK VushtrriNjoftim per shitje te aseteve 644 – 2017 – 001 Për shitjen e masës drunore 15-Sep-2017 09-Oct-2017
Spitali Regjional GjakovëNjoftim per shitje te aseteve 70020 17 014 AP Shitja e materialeve jashtë përdorimit (alumin, hekur,çelik etj) sipas kërkesave të AK-së 14-Sep-2017 26-Sep-2017
KK Novo BërdNjoftim per dhenie kontrate NB 654 17 001 AP Shitja e Masës drusore të pa prerë në njësim menaxhuese Novobërdë - Kodra e Madhe ,me lloj te trajtimit Rrallime 12-Sep-2017 22-Sep-2017
12345678910...
Njoftimet me te vjetra se 1-Korrik-2014