Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


 

05.10.2017 DRAFT Rregullore
DRAFT- RREGULLORE NR. 2/2017
Me tepër...

22.09.2017 Njoftim per trajnim
Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik Niveli Qendror, Niveli Lokal / Ndërmarrjet Publike.
Me tepër...

14.09.2017 Njoftim per trajnim
Njoftim për trajnim : Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik Niveli Qendror ,Niveli Lokal / Ndërr. Publike
Me tepër...

14.08.2017-Trajnimi (OE, OSHC)
Njoftim për fillimin e mbajtjes se trajnimit (OE,OSHC)
Me tepër...

03.08.2017 Njoftim per OE dhe OSHC
Njoftim për Operatorët Ekonomik dhe Organizatat e Shoqërisë Civile
Me tepër...
12345678910...