Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Gjykata Supreme e Republikës së KosovësNjoftim kontrate 31600-17-009-2-3-6 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve për Gjykatën Supreme me DHP. 22-Aug-2017 28-Aug-2017                               X                               
KOSTT sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës KOSTT-17-064-2-4-7 Pasdtrimi i gropës septike në NS Prizreni 1 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
KK IstogNjoftim për nënshkrimin e kontratës IS633-17-039-2-3-6 “Mirembajtja dhe rregullimi i rrethojes dhe poligonit sportiv ne shkollen shqipe Uçë" 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
KRUK”Hidromorava SH A “GjilanNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRUK-17-054-2-4-7 Projekti kryesore zbatues per ndertimin e sisitemit te ujesjellsit në lagjen Poredin-Gjilan 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
Ndërmarrja Publike Banesore PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës NPB-17-028-1-4-7 Furnizim me mjete dore per elektricist 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
Sherbimet e Shendetit Mendor GjilanNjoftim për dhënie të kontratës SHSHMGJ71205-17-018-1-3-6 “FURNIZIMI ME NAFTË PËR NGROHJE DHE PËR AUTOMJETE” 22-Aug-2017 29-Aug-2017                                                              
Spitali i FerizajitNjoftim për dhënie të kontratës MSH708-17-009-1-3-6 ,,Furnizim me barna ,ampulla(por që nuk kane kontrate shskuk)Kerkese emergjente per pacientet e shshmb-ferizaj 22-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Spitali Regjional GjakovëNjoftim për dhënie të kontratës MSH704-17-012-2-3-6 “RIPARIMI I ASHENSORËV” 22-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
KK FerizajNjoftim kontrate FE656-17-117-5-3-6 Konstruktimi i murit dhe montimi i llajsneve në shkollën fillore “Kemajl Hetemi” si dhe ndërtimi i murit dhe montimi i grilave në shkollën fillore “Afrim Abazi” 22-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Hortikultura Prishtinë Njoftim kontrate NPK-17-012-2-3-6 Shërbime me Nyje Sanitare 22-Aug-2017 29-Aug-2017                                                              
Kompania Rajonale për Mbeturina” Ambienti” - PejëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMA-17-013-1-4-7 Furnizim me Kopjutera 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
NR Pastrimi - PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PAS-17-061-1-4-7 Furnizim me pompë autolarje 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim kontrate KEK-17-276-1-3-6 Furnizim me Mikronderpreres 22-Aug-2017 30-Aug-2017                               X                               
Komuna e Mitrovices se VeriutNjoftim për dhënie të kontratës KK647-17-062-1-3-6 Prokurimi i pajisjeve të IT për nevojat për Shkollën e Mesme Teknike 22-Aug-2017 31-Aug-2017                                                              
Sherbimi Korrektues i Kosoves Njoftim për dhënie të kontratës Shkk-17-023-1-3-6 Furnizim me paisje të fitnesit 22-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për dhënie të kontratës KEK-17-256-1-3-6 Furnizim me rërë kuarci për pastrimin e metaleve 22-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim anulimi KEK-17-260-1-3-6 Furnizim me gëlqere të hidratizuar 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
KK DragashNjoftim për nënshkrimin e kontratës DR621-17-043-2-4-7 Lyerja e objektit (sallës) se QKMF-se ne Dragash dhe QMF-se ne Bresanë 22-Aug-2017 01-Sep-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim kontrate KEK-17-271-2-3-6 Servisimi,Kalibrimi,Çertifikimi dhe Bazhdarimi i Peshoreve. 22-Aug-2017 29-Aug-2017                                                              
KK DragashNjoftim kontrate DR621-17-045-5-3-1 Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në fshatin Restelicë (FAZA II) 22-Aug-2017 13-Sep-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim kontrate KEK-17-275-1-3-6 Furnizim me gëlqere të hidratizuar 22-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për dhënie të kontratës KEK-17-207-1-3-6 Furnizim me bosht per cilindrin hidraulik dhe rotostat 22-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-17-114-1-4-7 Furnizimi me material higjienik-Toskanë 21-Aug-2017 31-Aug-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-17-085-1-4-7 Furnizim me puthitesa metalik per valva kryesore rregulluese të kazanit 21-Aug-2017 31-Aug-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Njoftim për nënshkrimin e kontratës KEK-17-124-1-4-7 Furnizim me paketa 21-Aug-2017 31-Aug-2017                                                              
12345678910...