Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Kuvendi i Republikës së KosovësNjoftim anulimi KU101-17-027-1-3-6 BLERJA E LIBRAVE PËR BIBLIOTEKËN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Gjykata Supreme e Republikës së KosovësNjoftim për dhënie të kontratës 31600-17-005-2-3-6 Shërbim për auto larje , për Gjykatën Supreme me Dh.P. 23-Jun-2017 04-Jul-2017                                                              
Ministria e Punëve të JashtmeNjoftim për dhënie të kontratës MPJ216-17-007-2-3-6 Rregullimi i veturës Mercedes E-250 CDI 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK MamushëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MA626-17-022-2-4-7 Shtypja dhe furnizimi me formular të QMF-s 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Universiteti i PrishtinësNjoftim kontrate UP20800-17-045-5-3-6 ''Sanimi rrjedhjes së ujit ne Departamentin e Kimisë'' 23-Jun-2017 28-Jun-2017                                                              
KK DeçanNjoftim për nënshkrimin e kontratës DE631-17-032-1-4-7 Furnizime me paisje për punë për mirëmbajtjen e shtëpisë së komunitetit në Deçan 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareNjoftim për nënshkrimin e kontratës QKMF-17-011-1-3-6 Furnizim me kondicioner ajri për QKMF 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËSNjoftim kontrate 329-17-023-1-3-6 ‘Furnizim me Material Higjienik për Nevojat e AKKVP-së’. 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareNjoftim për dhënie të kontratës QKMF-17-015-1-3-6 Furnizim me paisje elektrike për QKMF-në dhe njësitë e saj 23-Jun-2017 30-Jun-2017                                                              
Universiteti i PrishtinësNjoftim për dhënie të kontratës UP20800-17-042-1-3-6 ''Furnizim me paisje për Laboratorin e FBV-së'' 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK DeçanNjoftim për nënshkrimin e kontratës DE631-17-031-1-4-7 Furnizime me veshmbathje për shtëpinë e komunitetit në Deçan 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit AjrorNjoftim për nënshkrimin e kontratës ASHNA-17-030-1-3-6 Rregullimi i portes hyrese 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit AjrorNjoftim për nënshkrimin e kontratës ASHNA-17-034-1-3-6 Furnizim me uniforma per stafin e sigurimit 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMP-17-026-1-4-7 Furnizim me goma për xhipin Taureg-Njësia operative Prizren 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËSNjoftim për nënshkrimin e kontratës 38700-17-005-2-3-6 Servisimi dhe mirmbajtja e klimave për sezonin veror për Gjykaten Themelore Mitrovicë me deget e saj Vushtrri & Skenderaj 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit AjrorNjoftim për nënshkrimin e kontratës ASHNA-17-015-1-3-6 Furnizim me vaj për radar 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Inspektorati Policor i KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës IPK 214329-17-003-1-3-6 Furnizim me ujë për pije për IPK-në Ritender III 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Agjencia e Ushqimit dhe VeterinarisëNjoftim për nënshkrimin e kontratës MBPZHR408-17-004-2-4-7 “Shërbimet e internetit ne zyret e Identifikimit dhe Regjistrimit te Kafshëve” 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK KaçanikNjoftim për dhënie të kontratës KA652-17-053-5-3-6 Rregullimi i rrugës në fshatin Kaçanik i vjetër rruga Goca e Kaçanikut 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-17-035-1-3-6 “Furnizimim me ujë për aktivitete të ndryshme nga DKA” 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Gjykata Themelore – GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës 38600-17-008-2-3-6 SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E KLIMAVE” 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK PrishtinëNjoftim për nënshkrimin e kontratës PR616-17-040-5-3-6 Riparimi dhe Furnizimi me inventar për tri zyre në objektin e vjetër të Komunës” 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Radio Televizioni i KosovësNjoftim për nënshkrimin e kontratës RTK-17-434-1-4-7 “Ndërresa Sportive” 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Ministria e Tregtisë dhe IndustrisëNjoftim për dhënie të kontratës MTI204-17-029-2-3-6 Analiza e Nevojave për trajnime të NVM-ve 23-Jun-2017 30-Jun-2017                                                              
Ministria e Tregtisë dhe IndustrisëNjoftim për dhënie të kontratës MTI204-17-029-2-3-6 Analiza e Nevojave për trajnime të NVM-ve 23-Jun-2017 30-Jun-2017                                                              
12345678910...