Shqip  | Srpski  | English


I
Fjalët kyçe:

p.sh. prokur - kërkohet gjithcka permban "prokur"
Autoriteti Kontraktues:
Tipi i njoftimit:
Lloji i kontratës: FPP:
Vlera e kontratës:
 
Procedura:
Data e publikimit nga:      Deri më: 
Data e skadimit nga:      Deri më:  

 

      

 Autoriteti kontraktuesTipi i njoftimitNr. i prokurimitTitulliData e publikimitData e skadimitRi-TenderimVazhdim afati
Kuvendi i Republikës së KosovësNjoftim kontrate KU101-17-039-1-3-6 FURNIZIMI ME CHIP KARTELA 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Ministria e Punëve të JashtmeNjoftim për dhënie të kontratës MPJ216-17-011-1-3-5 Furnizim me Skulptura te Nëna Terezë te autorit Luan Mulliqi, 18-Aug-2017 25-Aug-2017                                                              
Gjykata Supreme e Republikës së KosovësNjoftim kontrate 31600-17-010-2-3-6 Sigurimi i automjeteve për Gjykatës Supreme me DHP. 18-Aug-2017 23-Aug-2017                                                              
KOSTT sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës KOSTT-17-061-2-4-7 Mirëmnajtja e gjelbrimit në oborrin e ndërtesës për periudhën 16 Gusht- 15 Dhjetor 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
KOSTT sh.aNjoftim për nënshkrimin e kontratës KOSTT-17-060-2-4-7 Furnizim dhe montimi i ventilit të kompresorit dhe mbushja e klimës në Golf V 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
KK MalishevëNjoftim kontrate MA625-17-131-1-3-6 FURNIZIM ME SHKUMËSA DHE NGJYRË PËR NGJYROSJEN E TABELAVE TË SHKRIMIT NËPËR SHKOLLAT FILLORE DHE TË MESME NË KOMUNËN E MALISHEVËS 18-Aug-2017 24-Aug-2017                                                              
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMITNjoftim për nënshkrimin e kontratës 302-17-024-1-4-7 “Shërbime te transportit për nevojat e Zyrës Kombëtare te Auditimit” 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMITNjoftim për nënshkrimin e kontratës 302-17-011-2-3-6 “Sigurimi i rregullt i veturave të ZKA-së” 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Ministria e Punës dhe Mirëqenies SocialeNjoftim për nënshkrimin e kontratës MPMS209-17-017-1-3-6 Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit/ Rishpallje 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMITNjoftim për nënshkrimin e kontratës 302-17-025-1-4-7 “Shërbime te ngjyrosjes se zyrave te objektit të ZKA-së” 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Spitali i FerizajitNjoftim kontrate MSH708-17-016-1-3-6 ,,Furnizim me Veshmbathje” 18-Aug-2017 25-Aug-2017                                                              
KK LeposaviqNjoftim kontrate LE641-17-042-1-3-6 Furnizim me material karburantit (dru) për kujdesin shëndetësor parësor 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Çabrati - GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës KRMC-17-016-2-4-7 “Riparimi i dyshemese dhe shasise Mercedesit 2Aks” 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Çabrati - GjakovëNjoftim kontrate KRMC-17-017-1-3-6 Furnizim me karburante 18-Aug-2017 23-Aug-2017                                                              
KK VitiNjoftim kontrate VI657-17-054-2-3-6 Shërbimet e akomodimit dhe transportit për vizitën studimore disaditore K.Komunal në Shqipëri 18-Aug-2017 23-Aug-2017                                                              
Posta e Kosovës SH.ANjoftim për dhënie të kontratës PK-17-037-2-3-1 Larja e automjeteve zyrtare te PK-sh.a 18-Aug-2017 30-Aug-2017                                                              
Ministria e Zhvillimit EkonomikKërkesë për Shprehje Interesi MZHE11313-17-001-2-2-1 Expression of interest for the renovation of buildings LOT 1 18-Aug-2017 31-Aug-2017                                                              
Ministria e Zhvillimit EkonomikKërkesë për Shprehje Interesi MZHE11313-17-001-2-2-1 Expression of interest for the renovation of buildings LOT 2 . 18-Aug-2017 31-Aug-2017                                                              
Ministria e Zhvillimit EkonomikKërkesë për Shprehje Interesi MZHE11313-17-001-2-2-1 Renovation of the 20 building (LOT 1 and LOT 2). 18-Aug-2017 31-Aug-2017                                                              
KK SuharekëNjoftim për dhënie të kontratës SU624-17-080-2-3-6 Sherbimet e transportit për bartjen e nxënësve nga lagjet e fshatit : Breshancë ,Bullak, Brahaj, Perzhak,Hasanaj, Prrojak, Demaj, Sejdak deri te shkolla e Nishorit dhe anasjellta 18-Aug-2017 27-Aug-2017                                                              
KK GjakovëNjoftim për nënshkrimin e kontratës GJ632-17-047-5-3-6 Mirëmbajtja, renovimi dhe rindërtimi i një pjese të pendës së ujitjes në fshatin Shishman 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
Ministria e Zhvillimit EkonomikNjoftim për dhënie të kontratës MZHE11313-17-015-1-3-6 Furnizim me Lule për nevoja te MZHE-se. 18-Aug-2017 24-Aug-2017                                                              
Radio Televizioni i KosovësNjoftim kontrate RTK-17-533-1-3-6 “ Degjojse profesionale për mikrofon ” 18-Aug-2017 24-Aug-2017                                                              
KK SuharekëNjoftim kontrate SU624-17-090-1-3-6 Sanimi dhe rregullimi ujësjellësve–Furnizim me matrial për rregullimin e ujësjellsit ne Delloc 18-Aug-2017 28-Aug-2017                                                              
KK KaçanikNjoftim kontrate KA652-17-084-5-3-1 Hapja e kanalit të rrjetit të ujësjellsit për lagjet Kuka, Mezraj dhe Trupaj - Kaçanik 18-Aug-2017 08-Sep-2017                                                              
12345678910...