Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Komuna e Mitrovices se Veriut
Nr. i Prokurimit: KK647-17-040-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 21-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Shërbimet e sigurisë fizike të ndërtesës së Komunës së Mitrovicës së Veriut
B54.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluge fizickog obezbedenja zgrade Opština Severna Mitrovica
B54 Standardni Formular o ispravci greskama u publikovane obavestenje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: