Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Vushtrri
Nr. i Prokurimit: VU644-17-054-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 28-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me veshmbathje për drejtori komunale
B08 - 2017 - 054 - Njoftim per dhenje te kontrates -k.q..docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje odecom za opstinskih uprava
B08 - 2017 - 054 - Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: