Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Drenas
Nr. i Prokurimit: 611-17-077-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 26-Jun-2017
Titulli i shpalljes: FURNIZIMI ME MATERIAL ZYRTAR PËR TRAJNIM (KORNIZA KURRIKULARE E KOSOVËS)
1. B52 Njoftim për nënshkrimin e kontratës - Furnizimi me material zyrtar për trajnim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: NABAVKA SA MATERIALIM SLUZBENI TRENINGA KORIKULE U OKVIRU KOSOVO
1. B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora - Nabavka sa materialima za treninga Korikule Kosovo.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: