Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimi Korrektues i Kosoves
Nr. i Prokurimit: Shkk-17-017-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 22-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Sherbimet e transportit te derivateve te konfiskuar për nevojat e SHKK-së
B11 NJoftim anulimi per dhenjen e kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluge transporta goriva oduzete za potrebe SCA-a
B11 Obaveštenje o Otkazivanja Dodelu Ugovora1.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: