Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Komuna e Mitrovices se Veriut
Nr. i Prokurimit: KK647-17-035-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 27-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Prokurimi Harta e Murit Shkollore për Shkolla Fillore "Branko Radiçeviq"
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka Zidnih Školskih Karti za Osnovnu Školu „Branko Radicevic”
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: