Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.
Nr. i Prokurimit: KEK-17-193-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jun-2017
Data e skadimit: 27-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me ulëse (karriga) për kamion busin Iveco
KEKO-17-193-136 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: ?????????? ?? ????? (???????) ??? ?????? ????? ?????
KEKO 2017-193-136-Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: