Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Radio Televizioni i Kosovës
Nr. i Prokurimit: RTK-17-500-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 27-Jun-2017
Titulli i shpalljes: “Ndërtimi i Skenografisë në RTK”
B05 Njoftim per Kontrate (8) (10).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja I skenografis u RTK.
B05 Obavestenje o Ugovoru (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: