Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal
Nr. i Prokurimit: MAPL-17-010-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 28-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Ri tender “Furnizim me gazeta ditore në gjuhën shqipe”
Njoftim per Kontrat - Ri tender Furnizim me gazeta ne gjuhen Shqipe-.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ri tender “Snabdevanje sa dnevnim novinama na albanskom jeziku”
Obavestenje o Ugovoru- Ri tender Snabdevanje sa dnevnim novinama na albanskom jeziku.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: