Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti i Prishtinës
Nr. i Prokurimit: UP20800-17-043-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 27-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me Aparat te kafes.
B05 Njoftim per Kontrate .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka kafu.
B05 Obavestenje o Ugovoru .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: