Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prizren
Nr. i Prokurimit: PZ622-17-055-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 26-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Organizimi i takimeve ndërkombëtare të bizneseve, konferencave dhe panaireve në Prizren
055 Organizimi i takimeve ndërkombëtare të bizneseve%2c konferencave dhe panaireve në Prizren.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizovanje medjunarodnog sastanka biznesa, konference i panaira u Prizrenu
055 Organizovanje medjunarodnog sastanka biznesa%2c konference i panaira u Prizrenu.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: