Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës
Nr. i Prokurimit: QKSUK-17-015-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 28-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Renovimi i Pjesës së Drejtoris të QKSUK-së
B08 015-2017. DRAFT Njoftim per dhenie te kontrates- Renovimi i Pjesës së Drejtoris të QKSUK-së.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: RENOVIRANJE DELA UPRAVE U USKCK
B08 15-2017.Obaveštenje o Dodeli Ugovora RENOVIRANJE DELA UPRAVE U USKCK.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: