Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Gjakovë
Nr. i Prokurimit: GJ632-17-039-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 03-Jul-2017
Titulli i shpalljes: “Furnizim me Ngjyra “
Furnizim me Ngjyra - Njoftim për kontratë (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Boja snabdevanje”
Boja snabdevanje - Njoftim për kontratë.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: