Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.
Nr. i Prokurimit: KEK-17-114-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 27-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Funizim me bulon,dado dhe nenshtresa
114 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snadbevanje sa šrafovima , maticama i podlogama
114 Obavestenje o dodeli ugovora.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: