Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ës
Nr. i Prokurimit: B.V-17-127-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 28-Jun-2017
Titulli i shpalljes: ,,Furnizim me gozhda për binare’’.
ST 17 127 136%2c Shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje ekseri za šine“.
ST17 127 136) Serb..docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: