Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Mamushë
Nr. i Prokurimit: MA626-17-016-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 27-Jun-2017
Titulli i shpalljes: “FURNIZIMI ME PAJISJE PËR MIRËMBAJTJEN E SHKOLLËS FILLORE NË MAMUSHË”-RITENDER
B05 Njoftimi per kontrate-Furnizimi me pajise per mirembajtjen e sh. fillore-Ritender.doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Snabdevanje so opremom za održavanje osnovne škole u Mamuši"-Ponovnoobjavljanje
B05 Obavestenje o Ugovoru-Snabdevanje sa opremom za odrzavanje osnovnu skolu-Pon..doc
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: