Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Punëve të Brendshme
Nr. i Prokurimit: MPB214-17-003-1-1-5
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Jun-2017
Data e skadimit: 27-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim emergjent me letër ngjitëse per targa te automjeteve”
B08-Njoftimi per dhenie te Kontrates 16.06.2017.docx
Notice Title: “Emergency Supply with Sticker for license plate for car registration”
B08_Contract_Award_Notice_16.06.2017.doc
Titula Nabavke: „Snabdevanje nalepnica za tablicama za registraciju motornih vozila”
B08-Obavestenje o dodeli ugovora 16.06.2017.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: