Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS
Nr. i Prokurimit: 329-17-029-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Shërbime Interneti për nevojat e AKKVP-së
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës -Sherbime Interneti per nevojat e AKKVP-se.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Internet usluge za KAUVI
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora -Intenet Usluge za KAUVI.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: