Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Klinë
Nr. i Prokurimit: KL634-17-063-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: FURNIZIM ME INVERTOR DHE AKUMULATOR PER LABORATO NE QKMF “NENE TEREZA “ NE KLINE
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës FURNIZZIM ME INVERTOR PER QKMF.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: SNABDEVANJEM INVERTORA I AKUMULATORIMA ZA QKMF MAJKA TEREZA U KLINI
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora SNABDEVANJEM INVERTORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: