Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor
Nr. i Prokurimit: MAPH210-17-020-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 78000000-7
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me material ( maica me simbole) me rastin e shënimit të 22 Shtatorit Ditës Ndërkombëtare pa makina
B52njoftimi per nenshkrimin e vleres minimale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Opskrba materijalom (oznacen) s obilježavanjem 22. rujanskog medunarodnog dana bez automobila
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: