Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Malishevë
Nr. i Prokurimit: MA625-17-160-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 20-Sep-2017
Titulli i shpalljes: FURNIZIM ME MEKANIZEM BUJQËSOR , NJË MAKINË SPËRKATËSE (AUTOMIZER ) PËR NEVOJAT E FERMERËVE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS
Njoftim per Kontrate -FURNIZIM ME MEKANIZEM BUJQESOR -SHQIP.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: POTROŠNJA SA POLJOPRIVREDNIM MEHANIZMOM, PROIZVODNOM MASINOM (AUTOMATER) ZA POTREBE MALAŠKIH OPŠTINSKIH ŽELJA
serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: