Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NQ Termokos sh.a.
Nr. i Prokurimit: TER-17-020-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me valvula
B52Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa ventilima
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: