Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës
Nr. i Prokurimit: GJKK243238-17-019-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 20-Sep-2017
Titulli i shpalljes: "Larja e veturave zyrtare të GJKK-së”
B05-Njoftimi per kontratë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Autoperanije za službena kola USK
B05 Obavestenje o Ugovoru e re.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: