Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Leposaviq
Nr. i Prokurimit: LE641-17-042-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 20000000-6
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me material karburantit (dru) për kujdesin shëndetësor parësor
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka ogrevnog materijala (drva) za potrebe primarnog zdravstva.
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (4).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: