Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Kompania Regjionale e Mbeturinave Çabrati - Gjakovë
Nr. i Prokurimit: KRMC-17-018-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 22-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Material zyrtar”
Njoftimi per Dhenie Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Službeni materijali”
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: