Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Ferizaj
Nr. i Prokurimit: FE656-17-123-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 19-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me dry filma rentgeni dhe paisje percjellese per nevojat e QKMF-se, Ferizaj
Njoftimi per kontrate e re (1)-e re ....docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka suvog rentgenskog filma i pribora za potrebe QKMF, Ferizaj
Njoftim per kontrate-ser. e re....docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: