Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NPL Stacioni i Autobusëve Sh.a-Prishtinë
Nr. i Prokurimit: NPL-17-015-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: “Matja-Atesti i Rezistencës së Tokëzimit dhe Instalimit”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Matja-Atesti i Rezistencës së Tokëzimit dhe Instalimit”
Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: