Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS
Nr. i Prokurimit: 329-17-027-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Pastrimi i 6 (gjashtë ) Veturave për ZR të AKKVP-se (Gjilan)
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës -Pastrimi i 6 Veturave per ZR (Gjilan).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pranje Vozila za KAUVI , RO Gilan
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora -Pranje Vozila za KAUVI RO (Gjilan ).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: