Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Radio Televizioni i Kosovës
Nr. i Prokurimit: RTK-17-668-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 22000000-0
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: “Shtyp Grafik”
09-NJOFTIMI PËR NENSHKRIM“Shtyp Grafik” për skenografin e emisionit IMAZH.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: ,,Print Grafika”
09-ser.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: