Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti Publik "Haxhi Zeka" Pejë
Nr. i Prokurimit: UP208-17-036-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 21-Sep-2017
Titulli i shpalljes: RREGULLIMI (Meremetimi) I RRETHOJES DHE VENDOSJA E SHTYLLAVE PËR FLAMUJ NË UNIVERSITETIN “HAXHI ZEKA”- PEJË
B05 Njoftim per Kontrate 11.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: UREDBA (rekonstrukciju) ograde i postavljanje STUBOVI ZASTAVE NA Univerzitet "Hadži Zeka" - PEC
B05 Obavestenje o Ugovoru (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: