Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Ministria e Integrimit Europian
Nr. i Prokurimit: MIE218-17-018-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 20-Sep-2017
Titulli i shpalljes: “Sigurimi i automjeteve zyrtare te MIE-së”.
B05 Njoftim per Kontrate-shqip -krpp 13.09.2017.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Osiguranje službenih vozila MEI”- TPL , TPL + I FULL KASKO
B05 Obavestenje o Ugovoru -srb-krpp-13.09.2017.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: