Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Gjakovë
Nr. i Prokurimit: GJ632-17-061-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 19-Sep-2017
Titulli i shpalljes: -Furnizim te pemëtarëve me fidane të arrës (525 copë) dhe lajthisë (1500 copë) .
Furnizim te pemëtarëve me fidane të arrës (525 copë) dhe lajthisë (1500 copë)-061-17.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje prženih voc´njaka (525 komada) i lešnika (1500 komada).
Snabdevanje prženih voc´njaka (525 komada) i lešnika (1500 komada)-061-17.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: