Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Suharekë
Nr. i Prokurimit: SU624-17-098-5-3-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 20-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i terenit sportiv ne shkollen fillore në Budakovë -II – faza e dytë
B05 Njoftim per Kontrate Ndertimi i fushes sportive ne Budakovë .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja sportski teren u osnovne skole Budakova -II- Druga faza
B05 Obavestenje o Ugovoru Izgradnja e sportske terene u Budakove .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: