Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Kompania Regjionale e Mbeturinave Çabrati - Gjakovë
Nr. i Prokurimit: KRMC-17-014-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Sistemi për monitorimin dhe menaxhimin e automjeteve permes GPS
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit prokurimit RITENDER.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Sistem za prac´enje i upravljanje vozila preko GPS”
B10 Obaveštenje o Otkazivanju za aktivnost nabavke RITENDER.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: