Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Universiteti Publik "Haxhi Zeka" Pejë
Nr. i Prokurimit: UP208-17-034-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 23-Sep-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me pajisje te TI (Access Control)
B52 010 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1).doc
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka IT opreme (Access Control)
B52 010 Obavestenje o potpisivanju ugovora.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: