Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Malishevë
Nr. i Prokurimit: MA625-17-161-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Sep-2017
Data e skadimit: 20-Sep-2017
Titulli i shpalljes: FURNIZIM ME KOMPJUTERA DHE PRINTERA
Njoftim per kontrate -Furnizim me Kompjutera (lap-top %2c desktop) dhe printera - shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: KOMPJUTERSKE SNAPDEVANJE I PRINTERA
-serbisht (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: