Shqip  | Srpski  | English


I
Keyword(s):

i.e. procur - searches everything that contains "procur"
Contracting Authority:
Notice Type:
Contract type: CPV:
Contract value:
 
Procedure:
Publication Date from:      Till: 
Expiry Date from:      Till:  

 

      

 Contracting AuthorityNotice typeProcurement NoTitlePublish DateExpiry dateRe-TenderingExtension of Deadline
Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)Contract Singing Notice AQP-AK-17-024-1-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËSContract Singing Notice 329-17-014-2-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Korporata Energjetike e Kosovës KEK Sh.A.Awarded Notice KEK-17-123-1-3-6 N/A 27-Apr-2017 08-May-2017                                                              
KK VushtrriContract Singing Notice VU644-17-041-2-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP-ësAwarded Notice B.V-17-090-1-3-6 N/A 27-Apr-2017 08-May-2017                                                              
KK ObiliqCancellation Notice OB614-17-017-2-3-6 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Ministria e Punëve të BrendshmeContract Notice MPB214-17-011-1-3-6 N/A 27-Apr-2017 05-May-2017                                                              
Zyra e KryeministritAwarded Notice ZK104-17-015-1-3-6 N/A 27-Apr-2017 05-May-2017                                                              
Qendra e Mjekësisë Urgjente PrishtinëContract Singing Notice ENSHM-17-004-2-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Posta e Kosovës SH.AContract Singing Notice PK-17-019-1-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Posta e Kosovës SH.AContract Singing Notice PK-17-019-1-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
KK DrenasContract Singing Notice 611-17-039-2-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Spitali Regjional PrizrenContract Singing Notice MSH703-17-015-2-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
KK Hani i ElezitContract Singing Notice HE659-17-006-1-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Universiteti i Mitrovices “Isa Boletini” Contract Singing Notice 979-17-015-2-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
KK ObiliqContract Singing Notice OB614-17-014-5-3-6 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Agjencia per Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të KosovësAwarded Notice AMKM-17-010-5-2-5 N/A 27-Apr-2017 08-May-2017                                                              
NPQ.’’AEROPORTI I GJAKOVES’’ SH.AContract Singing Notice AGJ-17-005-2-4-7 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
KK SkënderajAwarded Notice SK643-17-012-1-3-6 N/A 27-Apr-2017 08-May-2017                                                              
Kosovo Telecom J.S.CContract Notice TK-17-026-2-3-6 N/A 27-Apr-2017 05-May-2017                                                              
Agjencia e Kosovës për Inteligjencë Awarded Notice AKI245-17-003-1-3-6 N/A 27-Apr-2017 03-May-2017                                                              
KK PrizrenAwarded Notice PZ622-17-021-2-3-6 N/A 27-Apr-2017 03-May-2017                                                              
Kosovo Forest AgencyContract Singing Notice APK4030-17-001-1-3-6 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit HapesinorContract Singing Notice MAPH210-17-004-2-3-6 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit HapesinorContract Singing Notice MAPH210-17-004-2-3-6 N/A 27-Apr-2017 07-May-2017                                                              
12345678910...