Shqip  | Srpski  | English


I
Keyword(s):

i.e. procur - searches everything that contains "procur"
Contracting Authority:
Notice Type:
Contract type: CPV:
Contract value:
 
Procedure:
Publication Date from:      Till: 
Expiry Date from:      Till:  

 

      

 Contracting AuthorityNotice typeProcurement NoTitlePublish DateExpiry dateRe-TenderingExtension of Deadline
Kuvendi i Republikës së KosovësCancellation Notice KU101-17-027-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF KOSOVAAwarded Notice 31600-17-005-2-3-6 N/A 23-Jun-2017 04-Jul-2017                                                              
Ministria e Punëve të JashtmeAwarded Notice MPJ216-17-007-2-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK MamushëContract Singing Notice MA626-17-022-2-4-7 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Universiteti i PrishtinësContract Notice UP20800-17-045-5-3-6 N/A 23-Jun-2017 28-Jun-2017                                                              
KK DeçanContract Singing Notice DE631-17-032-1-4-7 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareContract Singing Notice QKMF-17-011-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËSContract Notice 329-17-023-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Qendra Kryesore e Mjeksis FamiljareAwarded Notice QKMF-17-015-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 30-Jun-2017                                                              
Universiteti i PrishtinësAwarded Notice UP20800-17-042-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK DeçanContract Singing Notice DE631-17-031-1-4-7 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Air Navigation Services AgencyContract Singing Notice ASHNA-17-030-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Air Navigation Services AgencyContract Singing Notice ASHNA-17-034-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Kompania Regjionale e Mbeturinave Ekoregjioni-PrizrenContract Singing Notice KRMP-17-026-1-4-7 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
BASIC COURT OF MITROVICAContract Singing Notice 38700-17-005-2-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Air Navigation Services AgencyContract Singing Notice ASHNA-17-015-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Inspektorati Policor i KosovësContract Singing Notice IPK 214329-17-003-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Food and Veterinary AgencyContract Singing Notice MBPZHR408-17-004-2-4-7 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK KaçanikAwarded Notice KA652-17-053-5-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK PrishtinëContract Singing Notice PR616-17-035-1-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
BASIC COURT OF GjakovaContract Singing Notice 38600-17-008-2-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
KK PrishtinëContract Singing Notice PR616-17-040-5-3-6 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Radio Televizioni i KosovësContract Singing Notice RTK-17-434-1-4-7 N/A 23-Jun-2017 03-Jul-2017                                                              
Ministria e Tregtisë dhe IndustrisëAwarded Notice MTI204-17-029-2-3-6 N/A 23-Jun-2017 30-Jun-2017                                                              
Ministria e Tregtisë dhe IndustrisëAwarded Notice MTI204-17-029-2-3-6 N/A 23-Jun-2017 30-Jun-2017                                                              
12345678910...