Shqip  | Srpski  | English


Kërko:


Publikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


   

   Republika e Kosovës
   Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
   
  .Ndërtesa e ish-Gërmisë, zona B
  
  .10000   Prishtinë


Këshillat dhe Informacionet mbi Prokurimin Publik mund ti merrni çdo ditë pune në 
tel:  + 383 (0) 38 213 709
   
dhe  .e-mail : rregullat.krpp@rks-gov.net

  

Nga:
E-mail:  
Subjekti:
Porosia:
Dërgo