Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Themelimi i strukturave kordinuese per prokurim publik

Ky dokument sherben per te ofruar infromatat per arsyeshmerine, fusheveprimin, detyrat, menyren e themelimit dhe funksionimit te strukturave koordinuese per prokurimin publik ne nivel nacional ne Kosove.

Themelimi i strukturave kordinuese per prokurim publik


Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2017-2021

Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2017-2021 përmban vizionin, objektivat, masat dhe hapat që Qeveria dhe organet kryesore të prokurimit publik në Republikën e Kosovës synojnë dhe planifikojnë ti ndërmarrin dhe arrijnë brenda periudhës së ardhme afatmesme me qëllim të avancimit të sistemit të prokurimit publik...

Strategjia per Prokurimin Publik 2017-2021

Plani për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Prokurimin Publik


DRAFT-Strategjia Kombëtare e Prokurimit Publik 

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 29.09.2014 deri më datën 14.10.2014.

Strategjia Kombetare e Prokurimit Publik