Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim per Agjencionet e Pavarura

KRPP,mbështetur ne kerksat e vazhdueshme të Agjencioneve të pavarura si subjekte të nenit 21 A dhe arësyetimeve të dhënura në shkresen e Kuvendit të Republikës së Kosovës si dhe duke u mbështetur në dispozitat e LPP nenit 21A paragrafi 2,KRPP autorizon të gjitha Agjencionet e pavarura në fjalë që të vazhdojnë vetë me kryerjen e aktiviteteve të prokurimit deri në një vendim tjeter.

KRPP, kërkon nga Kuvendi i Kosovës, Qeveria dhe MF që të angazhohen maksimalisht në pregaditjen teknike që sa ma pare Departamenti i Prokurimit i Kuvendit të Republikës së Kosovës të mund të fillojë t'i zhvillojë aktivitetet e prokurimeve për Agjencionet në fjalë sipas LPP-së neni 21 A.