Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik mbi shfuqizimin e vendimit të OSHP-ës me nr. 712/15 i datës 17.09.2015 dhe plotësim vendimi me nr. 877/15 i datës 04.12.2015. (shkarko)