Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik  (I perseritur)

http://e-prokurimi.rks-gov.net

NJOFTIM PER TE GJITHE OPERATORET EKONOMIK - FAZA E PILOTIMIT 
Përdorimi i sistemit elektronik garanton një proces transparent dhe  siguron kushtet për një konkurrim të hapur dhe të paanshëm ndërmjet operatorëve ekonomik pjesëmarrës. Për këtë qellim KRPP ne bashkëpunim me disa autoritete kontraktues ka filluar zbatimin e Pilot projektit te përdorimit te sistemit (platformës)  elektronike ne prokurim publik..(shkarko)


UDHEZUES PER PERDROMIN E PLATFORMES SE PROKURIMIT ELEKTRONIK - FAZA E PILOTIMIT
Përdorimi i sistemit elektronik garanton një proces transparent dhe  siguron kushtet për një konkurrim të hapur dhe të paanshëm ndërmjet operatorëve ekonomik pjesëmarrës. Për këtë qellim KRPP ne bashkëpunim me disa autoritete kontraktues do te fillon zbatimin e Pilot projektit te përdorimit te sistemit (platformës)  elektronike ne prokurim publik...(shkarko)