Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

31.08.2016

NJOFTIM PER AUTORITETE KONTRAKTUESE (NIVELI QENDROR) DHE OPERATOR EKONOMIK

Linku i aplikacionit te sistemit te prokurimit elektronik http://e-prokurimi.rks-gov.net