Shqip  | Srpski  | EnglishPublikimet e Agjencionit Qendror të Prokurimit


Kërko:

07.10.2016 DRAFT- Rregullore e punes e KRPP (Shkarko)

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net prej 07.10.2016 deri më datën 21.10.2016.